تبلیغات
شهدادب - نمونه آزمون انشا ونگارش سال سوم راهنمایی استان آذربایجان غربی در خرداد 1390

باسمه تعالی         اداره آموزش وپرورش                              تاریخ آزمون: 90/3/19

1 

هر گاه بخواهیم منظور خود را زیباتر ودل نشین تر بیان کنیم ،از ........................بهره می گیریم.

0/5

2

داستانی که قهرمان های آن حیوانات باشند .....................گفته می شود .

0/5

3

ارکان تشبیه (رکن اول ودوم ) رادر مصراع داده شده مشخّص کنید.         

   دل بی علم چشم بی نوراست.

1

4

عبارت داده شده را تا چهار جمله کامل کنید.

عالمان ودانشمندان وانسان های بزرگ بدان جهت ماندگار شده اند که ..................

1

5

برای کلمات داده شده شبکه ی معنایی بنویسید (برای هر کلمه حداقل سه مورد)

الف) ستاره :                                                         ب) علم:

1/5

6

در مورد تدبیر ودور اندیشی سه سطر بنویسید واز این واژه ها استفاده کنید.

( عقل اندیشه علم-مصلحت)

1/5

7

از زبان بلبلی که بر سر شاخسار با خدای خود راز ونیاز می کند یک بند چهار سطر بنویسید .

 

2

8

تصویر مقابل را در یک بند (4جمله) توصیف کنید.     "تصویر مربوط به درس پنجم ص30" درس دانایی

                                                                                                                            

2

                                                      موضوعات انشایی بارم  10

 

یکی از موضوعات زیر را انتخاب کرده وانشایی در مورد آن بنویسید.

1

فرض کنید در وسط دریایی برای خود خانه ای دارید زندگی در میانه ی دریارا به طور تخیّلی توصیف کنید.

2

یکی از زیبایی های محل زندگی خودرا توصیف کنید.

3

برای پیش تازی در عرصه ی علم وپیشرفت جهانی چه راهکارهایی را باید مورد توجّه قرار داد؟

4

وظیفه ی یک دانش آموز در مدرسه وخانه وجامعه در راستای تحقّق عملی جهاد اقتصادی چیست؟

                                                                                                                موفّقیّت شما عزیزان آرزوی قلبی ماست.
طبقه بندی: فارسی سال نهم،

تاریخ : دوشنبه 25 اردیبهشت 1391 | 07:04 ق.ظ | نویسنده : شرافتی | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.