شهدادب ❤══ ♥ೋღ ღೋ♥ ══❤ دنیا به كسی وفا نكرده . هر كس می خواهی باش همه را به یك جا می برند و به یك اندازه . دنیا مانند یك كاروانسرا است كه از یك درمی آیی و از در دیگر بیرون می روی خواه كسی بفهمد یا نفهمد. تفاوتی برای كاروان سرادارنمی كند . ❤══ ♥ೋღ ღೋ♥ ══❤ گرت ملك جهان زیر نگین است به آخر جای تو زیر زمین است نماند كس به دنیا جـــــــاودانی بگورستان نگــــــــر گر می توانی جهان را چون رباطی با دو در دان کزین در چون درآیی ،بگذری ز آن بدین عمری که چندین پیچ دارد مشو غره که پی بر هیچ دارد "عطار نیشابوری" http://shahdeadab.ir http://shahdeadab.mihanblog.com 2020-02-19T00:38:18+01:00 text/html 2017-07-09T09:09:54+01:00 shahdeadab.mihanblog.com شرافتی تفاوت شعر و نظم http://shahdeadab.mihanblog.com/post/1274 <div align="center"><font size="2" color="#CC0000"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/288/861805/14995924881563884542.jpg" alt="" width="253" vspace="0" hspace="0" height="182" border="0" align="bottom"><br>تفاوت شعر و نظم</font><br></div><br><font size="2" color="#000099" face="Mihan-Iransans">هر شعری، نظم و هر نظمی، شعر نیست. «ارسطو از جمله کسانی است که بین کلامی که موزون و خیال انگیز باشد و کلامی که تنها وزن داشته باشد، تمایز قائل شده و دومی را از زمره شعر به حساب نیاورده است».1<br>جالب اینجاست که شعر و نظم، حتی در موضوع هم با هم تفاوت دارند. استاد علی اکبر دهخدا در این باره معتقد است:<br>موضوع شعر، عارضه مضمونی و معنوی کلام است و موضوع نظم، عارضه ظاهری کلام. به عبارت دیگر، موضوع شعر، در احساس انگیزی و تأثیرات بی شائبه شاعر خلاصه می شود، ولی نظم فقط سخن موزون و مقفّی است. در حقیقت، همان گونه که سخن موزون مقفّی را که احساس انگیز نباشد، نظم می نامیم نه شعر، سخن خیال آفرین و احساس انگیز را نیز که عاری از وزن و آهنگ باشد، شاید بتوان نثر لطیف شاعرانه یا شعر منثور نامید، نه شعر منظوم کامل؛ زیرا موزونی، خود، از برترین شرایط تأثیر شعر است.2</font><br><font color="#990000">ملک الشعرای بهار نیز در شعر معروف خویش، حوزه شعر را از نظم جدا می داند و می سراید:</font><br><br><font size="2" color="#000099">شعر دانی چیست؟ مرواریدی از دنیای عقل<br>شاعر آن افسونگری کاین طُرفه مروارید سُفت<br><br>صنعت و سجع و قوافی هست نظم و نیست شعر<br>ای بسا شاعر که شعرش نیست الّا حرف مُفت<br><br>شعر آن باشد که خیزد از دل و جوشد ز لب<br>باز در دل ها نشیند، هر کجا گوشی شِنفت<br><br>ای بسا شاعر که اندر عمر خود نظمی نساخت<br>وی بسا ناظم که اندر عمر خود شعری نگفت3</font><br><br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ<br><br>1. میمنت ذوالقدری (میرصادقی)، واژه نامه هنر شاعری: فرهنگ تفصیلی اصطلاحات فن شعر و سبک ها و مکتب های آن، تهران، کتاب مهناز، 1376، چ 2، ص 144.<br>2. لغت نامه دهخدا، واژه «شعر».<br>3. محمدتقی بهار، دیوان ملک الشعرای بهار، تهران، آزادمهر، 1382، چ 1، ص 1059.<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>منابع:<br>pajuhesh.irc.ir<br>pajoohe.com<br><br>&nbsp; text/html 2017-05-02T17:08:41+01:00 shahdeadab.mihanblog.com شرافتی نمونه آزمون املاوانشای هفتم وهشتم-خردادماه http://shahdeadab.mihanblog.com/post/1273 <div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8275342918/mehdi_panah_hojaj_arbaein_1_1_1_1_.mp3.html" alt="" hspace="0" align="bottom" vspace="0" border="0"><img src="http://s9.picofile.com/file/8293801634/7598.gif" alt="" hspace="0" align="bottom" vspace="0" border="0"><br><br><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/94.gif" height="52" width="371" border="0"><br><img src="http://babaabdadblogfa.persiangig.com/image/gonagoon/PDF.jpg" alt="" height="40" width="40"><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8293802176/nemone_Azemone_Emla_Ensha7_8.zip.html" target="_blank" title=""><img src="http://s3.picofile.com/file/7543655913/download20.png" alt=""></a></div> text/html 2017-04-25T09:20:48+01:00 shahdeadab.mihanblog.com شرافتی انیمیشن زیبای شازده کوچولو-فارسی هفتم http://shahdeadab.mihanblog.com/post/1271 <div align="center"><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/pC1uN/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="270" width="480"></iframe><br><br><div class="download-51310-links"> <h3><font color="#990000">کتاب شازده کوچولو با اجرا و صدای زیبای <b>احمد شاملو</b> گردآوری شده است.</font></h3> <span class="instruction-expander"></span><a class="dbox cboxElement" target="_blank" rel="nofollow" href="http://p30download.com/report/pop-up.php?report-id=48249&amp;report-bid=4&amp;report-title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%B4%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%88%D9%84%D9%88%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88" style="padding:0px"><span class="report-link"></span></a> <p dir="rtl"><img class="image-text-top" alt="اطلاعات" title="اطلاعات" src="http://p30download.com/template/icons/set3/exclaim.gif"> <strong>حجم</strong> 13.7 مگابایت</p> <p dir="rtl"><img class="image-text-top" alt="دانلود" title="دانلود" src="http://p30download.com/template/icons/set3/arrow-down.gif"> <a rel="nofollow" href="http://cdn.p30download.com/?b=p30dl-ebook&amp;f=Shazdeh.Koochooloo_p30download.com.zip">دانلود <strong>کتاب شازده کوچولو</strong> - 3.65 مگابایت</a><br><img class="image-text-top" alt="دانلود" title="دانلود" src="http://p30download.com/template/icons/set3/arrow-down.gif"> <a rel="nofollow" href="http://cdn.p30download.com/?b=p30dl-ebook&amp;f=Shazdeh.Koochooloo.Audiobook_p30download.com.zip">دانلود <strong>کتاب صوتی شازده کوچولو</strong> با صدای احمد شاملو - 10.1 مگابایت</a></p> </div></div> text/html 2017-04-24T08:58:54+01:00 shahdeadab.mihanblog.com شرافتی دانلود آهنگ های بی کلام http://shahdeadab.mihanblog.com/post/1270 <div align="center"><img src="<center><a href='http://night-skin.com/'><img src='http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1335607833.gif' border='0' alt='تصاویر زیباسازی نایت اسکین' /></a></center>" alt="" hspace="0" align="bottom" vspace="0" border="0"><center><a href="http://night-skin.com/"><img src="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1335607833.gif" alt="تصاویر زیباسازی نایت اسکین" border="0"></a><br><br><font size="4" color="#003300"><b><font face="Mihan-IransansBold">دانلودآهنگ بی کلام</font></b></font><font size="5" color="#003300"><b><font face="Mihan-IransansBold"><img src="http://s8.picofile.com/file/8275142068/Folder_Archive_zip_icon.png" alt="" hspace="0" height="40" align="bottom" width="42" vspace="0" border="0"> </font></b></font><font size="5" color="#003300"><b><font face="Mihan-IransansBold"><img src="http://www.mengis-linden.org/18000gifs/Hand/Hand005.gif" height="39" width="19"></font></b></font><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8293362834/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%A8%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%8596.zip.html" target="" title=""><img src="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1315268443.gif" alt="" hspace="0" height="99" align="bottom" width="279" vspace="0" border="0"></a></center>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></div> text/html 2017-04-22T07:56:25+01:00 shahdeadab.mihanblog.com شرافتی دانلود پاورپوینت انشای(ویژگی های درخت) تصویرنویسی ص96مهارت نهم http://shahdeadab.mihanblog.com/post/1267 <div align="center"><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8293357476/tuxpi_com_1493367051.jpg" alt="" hspace="0" height="343" align="bottom" width="445" vspace="0" border="0"><br><br><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8293356642/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%B37%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA9.ppsx.html" target="" title=""><img src="http://askdin.com/gallery/images//35/1_download.png" alt="" border="0"></a></div> text/html 2017-04-21T07:24:10+01:00 shahdeadab.mihanblog.com شرافتی نمونه آزمون از واژگان فارسی هفتم ونهم http://shahdeadab.mihanblog.com/post/1266 <div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8293352942/%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87.gif" alt="" hspace="0" align="bottom" vspace="0" border="0"><br><br><br><font size="4" color="#993300"><b><font face="Mihan-IransansBold">واژه نامۀ هفتم</font></b></font><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8293353300/%D9%84%D8%BA%D8%AA_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85.pdf.html" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8144273442/24.gif" alt="" hspace="0" height="42" align="bottom" width="124" vspace="0" border="0"></a><br><img src="http://susawebtools.ir/img/gallery/linepic/139.gif" alt="جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن" title="جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن" height="70" width="373"><br><font face="Mihan-IransansBold" size="4" color="#993300"><b>واژه نامۀ نهم</b></font><br><a href="http://s9.picofile.com/d/8293353350/39b453d8-8091-48cd-845f-0d61328b3787/%D9%84%D8%BA%D8%AA_%D9%86%D9%87%D9%85.pdf" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8144273442/24.gif" alt="" hspace="0" height="42" align="bottom" width="124" vspace="0" border="0"></a></div> text/html 2017-04-19T09:05:02+01:00 shahdeadab.mihanblog.com شرافتی بررسی قالب شعری «ای مرغک» http://shahdeadab.mihanblog.com/post/1261 <div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8293349876/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8.gif" alt="" align="bottom" width="412" vspace="0" hspace="0" height="146" border="0"><br></div><div align="center"><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8293348942/15.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"><br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8293349884/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%BA%DA%A9_%D8%A7%D8%B2_%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%DB%8C.pdf.html" target="" title=""><img src="http://www.loogix.com/img/res/1/3/9/9/3/6/13993640992765451.gif" alt="make an animated gif" width="118" height="56"></a></div> text/html 2017-04-14T04:58:53+01:00 shahdeadab.mihanblog.com شرافتی استعاره پنهان یا مکنیه (بخش دوم) http://shahdeadab.mihanblog.com/post/1264 <p align="center"><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8292012942/10.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p><p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">در پست گذشته گفتیم که<u> استعاره از تشبیه</u> ساخته می شود با این تفاوت که تشبیه آن قدر فشرده می شود که همه ی پایه های آن حذف می گردد و فقط یک پایه (مشبه به) باقی می ماند؛ مثل: ماه من از سفر آمد .</font></p><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">(ماه) استعاره از یار زیباروست.&nbsp; و گفتیم که برای تشخیص استعاره باید قرینه هایی در جمله و گفتار باشد تا بتوان معنای مجازی را از معنای حقیقی تشخیص داد .</font></p><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">در همان عبارت بالا ، آوردن واژگان :ازسفر آمدن و این که آن ماه از من است نه کس دیگر می تواند قرینه های کلمه ی استعاره باشد .</font></p><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">به یاد دارید که اگر در استعاره (مشبه به) باقی مانده باشد به آن<font color="#990000"> استعاره ی آشکار یا مصرحه</font> گویند.</font></p><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">اکنون به نوع دیگر استعاره می پردازیم.</font></p><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> </font><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">اگر (مشبه ) باقی بماند و بقیه ارکان حذف شود به شرطی که باز هم قرینه هایی در</font></p><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;جمله بیاید که آن قرینه مربوط به <strong>مشبه</strong> <strong>به</strong>ی باشد&nbsp; که حذف شده است ، در این</font></p><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;صورت استعاره&nbsp; نام&nbsp; دیگری پیدا می کند که <strong><font color="#990000"><u>استعاره ی پنهان یا مکنیه</u></font> </strong>است.</font></p><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">این نوع استعاره همان است که به نام (تشخیص و جان بخشی ) می شناسیم.</font></p><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> </font><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">به جمله ی تشبیهی زیر توجه کنید:</font></p><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> </font><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font size="2" face="Mihan-IransansBold" color="#990000"><strong><span style="text-decoration: underline;">گل</span>&nbsp;&nbsp; مانند انسانی است که با من سخن می گوید.</strong></font></p><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> </font><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">در این عبارت (گل ) که مشبه است به انسان سخن گو مانند شده .وقتی که همه ی</font></p><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;پایه ها حذف شود و (مشبه=گل ) باقی بماند به شرطی که آن ویژگی های و صفات مر</font></p><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;بوط به مشبه به حذف شده را بیاوریم، استعاره پنهان است :</font></p><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> </font><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">گل با من سخن گفت و شادی کرد و از من خواست که هر روز به او سر بزنم&nbsp; و مراقب گل</font></p><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;برگهایش باشم به موقع در برابر نور افتاب قرارش دهم و...</font></p><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> </font><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp; می بینیم که گل واقعا به سخن نیامده و ما با تخیل خود،او را به انسانی تشبیه کردیم</font></p><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;که حرف می زند احساس غم و شادی دارد و...&nbsp; .</font></p><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">مثال دیگر:</font></p><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font size="2" face="Mihan-IransansBold" color="#990000"><strong>درختان دستهای خود را به آسمان بلند کرده،دعا می خوانند</strong>.</font></p><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">این جمله استعاره ی پنهان دارد.درختان به انسانی که دست بلند کرده تشبیه</font></p><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;شده.هر چند در جمله کلمه ی (انسان)نیامده ولی از (دست و دعا)&nbsp; متوجه شدیم.</font></p><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">(دقت کنید درخت به دست تشبیه نشده، به انسان تشبیه شده)</font></p><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> </font><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">مثال دیگر:</font></p><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font size="2" face="Mihan-IransansBold" color="#990000"><strong>خورشید به روی آسمان لبخند زد و گیسوان طلایی خود را شانه زد.</strong></font></p><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">باز هم در این جمله خورشید به دختری با گیسوان طلایی تشبیه شده که فقط</font></p><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;از (گیسوان طلایی.لبخند زدن.شانه کردن)متوجه شدیم که به انسانی تشبیه</font></p><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">شده هر چند&nbsp; واژه ی انسان نیامده باشد.</font></p><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">یاد آوری این نکته هم لازم است که اگر در این نوع استعاره به انسان و ملایمات</font></p><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;و قرینه های مربوط به انسان اشاره شده باشد<font color="#660000"> استعاره ی مکنیه و پنهان</font> ما</font></p><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;تشخیص و جان بخشی است ولی اگر به پدیده های دیگر تشبیه شده باشد <font color="#990000">بالکنایه و</font></font></p><font size="2" face="Mihan-IransansBold" color="#990000"> </font><p><font size="2" face="Mihan-IransansBold" color="#990000">&nbsp;مکنیه <font color="#000000">گویند؛</font></font></p><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">مثال:</font></p><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> </font><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font size="2" face="Mihan-IransansBold" color="#990000"><strong>حرص و آز چنگال های خود را در قلب انسان حریص فرو برده است.</strong></font></p><p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">در این عبارت ،حرص و طمع به گرگ یا حیوان درنده ای تشبیه شده که چنگال</font></p><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;دارد.هر چند در این مثال واژه ی گرگ نیامده باشد.</font></p> <p><font size="2"><b><font color="#CC0000">مثال دیگر:</font></b></font></p> <p><font color="#000099"><strong>عقل و دانش بالهای خود را برای دوستدار خود می گشاید.</strong></font></p> <p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">در این نمونه هم عقل به پرنده ای انند شده که بال دارد. بال از لوازم پرنده</font></p><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;است. در این جا هم دقت کنید که واژه ی پرنده&nbsp; به کار نرفته و ما از (بال)</font></p><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;فهمیدیم که عقل به پرنده تشبیه شده است.</font></p><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">می دانید که اگر نویسنده (پرنده) را هم در جمله می آورد و می گفت عقل</font></p><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;مانند پرنده بال دارد و ... دیگر تشبیه بود نه استعاره و زیبایی دل انگیز خود را از</font></p><font size="2" face="Mihan-IransansBold"> </font><p><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;دست می داد.</font></p> <p>&nbsp;<a href="http://shahdeadab.ir/post/1264" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8155911942/cooltext1834011221.gif" alt="" vspace="0" width="160" hspace="0" height="49" border="0" align="bottom"></a></p> <p style="text-align: left;"><br><strong></strong></p><br> text/html 2017-04-14T04:05:05+01:00 shahdeadab.mihanblog.com شرافتی استعاره (بخش اول) http://shahdeadab.mihanblog.com/post/1263 <div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8292012942/10.gif" alt="" border="0" vspace="0" hspace="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><font color="#990000">استعاره </font>در لغت به معنای عاریه خواستن لغتی به جای لغتی دیگر است.در استعاره واژه ای به جای واژه ی دیگر به علاقه ی مشابهت به کار می رود.<br><font color="#990000">استعاره نوعی از مجاز است</font> .البته از تشبیه هم بیرون می آید و آن زمانی است که همه ی پایه های تشبیه جز مشبه به&nbsp; حذف شودکه به آن مشبه به استعاره گویند.<br><br>ژرف ساخت و زیر بنای هر استعاره یک جمله ی تشبیهی است.به جمله ی زیر توجه کنید:<br><br>قد و قامتش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مانند&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سرو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بلند بود.<br>مشبه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ادات تشبیه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مشبه به&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; وجه شبه<br><br>حال تشبیه بالا را فشرده تر می کنیم تا از آن فقط مشبه به باقی بماند ولی دراین صورت باید در جمله ی ما قرینه هایی به کار رود که ذهن خواننده را از معنای حقیقی و اصلی منصرف کند و به معنای مجازی ان راهنمایی کند.<br><br>اگر در تشبیه بالا همه ی پایه ها حذف شود و بگوییم :&nbsp; سروی را دیدم؛ خواننده مقصود اصلی نویسنده را در نخواهد یافت که آیا منظورش همان سرو در باغ است یا رفیق و یارش .بنابراین نیاز به قرینه هایی است که منظور مشخص شود :<br><br>سروی را دیدم که با ناز راه می رفت.<br>در این جا سرو استعاره از&nbsp; بلند قامتی انسانی است.<br><br>به قرینه هایی که در عبارت آمده قرینه ی صارفه گویند. به مثال های زیر توجه کنید:<br><br>شیری را در جبهه ی جنگ دیدم که با دشمنان اسلام مبارزه می کرد.(شیر:استعاره از رزمنده شجاع)<br>دریایی مشغول سخنرانی بود.(دریا: استعاره از دانشمند توانا)<br>گلی گم کرده ام می جویم آن را // به هر گل می رسم می بویم آن را // گل من یک نشانی در بدن داشت <br>گل: استعاره از شخص عزیز<br><br>بتی دارم که گرد گل&nbsp; ز سنبل سایه بان دارد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بهار عارضش خطی به خون ارغوان دارد<br><br>بت :استعاره از یار زیبا<br>گل : استعاره از صورت زیبا<br>سنبل : استعاره از موی<br>می خواهد بگوید&nbsp; موی و گیسوان یار من در اطراف صورت زیبا و گلگونش قرار گرفته است.<br><br>آیا می توانید استعاره را در مثال های زیر تشخیص دهید؟<br>1-شمس و قمرم آمد سمع و بصرم آمد &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; و آن سیم برم آمد و آن کان زرم آمد (مولوی)<br>2-مرا در خانه سروی هست کاندر سایه ی قدش&nbsp;&nbsp;&nbsp; فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم (حافظ)<br>3-تا تو را جای شد ای سرو روان در دل من&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هیچ کس می نپسندم که به جای تو بود(سعدی)<br><br>&nbsp;این نوع از انواع استعاره را <font color="#CC0000">استعاره ی آشکار یا مصرّحه</font> می گویند.</font><br><br><br>&nbsp;<a href="http://shahdeadab.ir/post/1263" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8155911942/cooltext1834011221.gif" alt="" border="0" vspace="0" width="160" hspace="0" height="49" align="bottom"></a> text/html 2017-04-07T09:32:30+01:00 shahdeadab.mihanblog.com شرافتی از خود برون آ محو خدا شو http://shahdeadab.mihanblog.com/post/1262 <div align="center"><p style="text-align: center;"><font size="3" color="#330000"><img src="http://s9.picofile.com/file/8291375826/054448DC_C84C_40E1_A64F_97A02FDC80C3.gif" alt="" border="0" vspace="0" hspace="0" align="bottom"></font></p><p style="text-align: center;"><font size="3" color="#330000">در فصل بارش سنگ همچو آیینه بمان<br></font> <font size="3" color="#330000"> بر جان دشت تشنه بنویس از عطر بهاران<br></font> <font size="3" color="#330000"> در انتظار فردا شب را سحر کن<br></font> <font size="3" color="#330000"> با کوله باری از نور ازشب گذر کن<br></font> <font size="3" color="#330000"> سر مست و عاشقانه در خود نظر کن<br></font> <font size="3" color="#330000"> بشکن در قفس را از تن رها شو<br></font> <font size="3" color="#330000"> درمان درد دردمندان را دوا شو<br></font> <font size="3" color="#330000"> <b>از خود برون آ محو خدا شو</b><br></font> <font size="3" color="#330000"> خورشیدی در جان تو پنهان است<br></font> <font size="3" color="#330000"> دریا <a href="http://next1.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d9%82%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%86%d8%b1%d8%ae/">ا</a>ز یاد تو پریشان است<br></font> <font size="3" color="#330000"> عاشق شو زیرا عاشق انسان است<br></font> <font size="3" color="#330000"> خورشیدی در جان تو پنهان است<br></font> <font size="3" color="#330000"> دریا از یاد تو پریشان است<br></font> <font size="3" color="#330000"> عاشق شو زیرا عاشق انسان است<br></font> <font size="3" color="#330000"> دنیا در چشم عاشق نفسی ست<br></font> <font size="3" color="#330000"> بی عشق آنم قفسی ست<br></font> <font size="3" color="#330000"> آزاد از بند و دام قفس شو<br></font> <font size="3" color="#330000"> با عشق هم نفس شو</font></p></div>